SỰ KIỆN GAME

Số lượt quay: 152,467

20,000đ

Số lượt quay: 145,092

10,000đ

Số lượt quay: 139,708

50,000đ

RƯƠNG DC

Đã bán: 9,517

10,000đ

Rương Tinh Hệ

Đã bán: 9,295

50,000đ

Rương Chrirtmas

Đã bán: 9,206

19,000đ

Rương Tư Lệnh

Đã bán: 9,376

19,000đ

Rương Halloween

Đã bán: 9,264

10,000đ

Rương Đặc Công

Đã bán: 9,434

15,000đ

Rương Song Sát

Đã bán: 9,345

50,000đ

Rương Bãi Biển

Đã bán: 9,708

10,000đ

RƯƠNG SKIN TRANG PHỤC

Đã bán: 11,952

20,000đ

RƯƠNG SKIN SIÊU VIỆT

Đã bán: 9,858

30,000đ

Rương Bí Ẩn

Đã bán: 11,779

20,000đ