SỰ KIỆN GAME

Số lượt quay: 152,953

20,000đ

Số lượt quay: 146,358

10,000đ

Số lượt quay: 139,880

50,000đ

RƯƠNG DC

Đã bán: 9,540

10,000đ

Rương Tinh Hệ

Đã bán: 9,347

50,000đ

Rương Chrirtmas

Đã bán: 9,216

19,000đ

Rương Tư Lệnh

Đã bán: 9,383

19,000đ

Rương Halloween

Đã bán: 9,274

10,000đ

Rương Đặc Công

Đã bán: 9,460

15,000đ

Rương Song Sát

Đã bán: 9,413

50,000đ

Rương Bãi Biển

Đã bán: 9,800

10,000đ

RƯƠNG SKIN TRANG PHỤC

Đã bán: 12,002

20,000đ

RƯƠNG SKIN SIÊU VIỆT

Đã bán: 9,871

30,000đ

Rương Bí Ẩn

Đã bán: 11,819

20,000đ