SỰ KIỆN GAME

RƯƠNG ĐẤU SĨ

Đã bán: 9,925

10,000đ

Rương Tinh Hệ

Đã bán: 9,386

50,000đ

RƯƠNG TRỢ THỦ

Đã bán: 9,222

19,000đ

RƯƠNG ĐỠ ĐÒN

Đã bán: 9,426

19,000đ

RƯƠNG SÁT THỦ

Đã bán: 9,692

10,000đ

RƯƠNG PHÁP SƯ

Đã bán: 9,554

15,000đ

RƯƠNG XẠ THỦ

Đã bán: 9,458

50,000đ

RƯƠNG TUYỆT SẮC

Đã bán: 10,093

20,000đ

RƯƠNG SKIN SSS

Đã bán: 12,345

50,000đ

RƯƠNG SKIN SIÊU VIỆT

Đã bán: 9,885

30,000đ

Rương Bí Ẩn

Đã bán: 11,909

20,000đ