Tất cả
cao thủ 30 sao
Tướng: 42
Trang phục: 39
Đá quý: Không
Rank: Cao Thủ
600,000đ
Tướng: 47
Trang phục: 57
Đá quý: Không
Rank: Kim Cương
550,000đ
Tướng: 29
Trang phục: 31
Đá quý: Không
Rank: Kim Cương
200,000đ
Tướng: 24
Trang phục: 14
Đá quý: Không
Rank: Vàng
120,000đ
murad siêu việt
Tướng: 28
Trang phục: 18
Đá quý: Không
Rank: Kim Cương
170,000đ
Tướng: 27
Trang phục: 19
Đá quý: Không
Rank: Kim Cương
170,000đ
murad siêu việt
Tướng: 24
Trang phục: 24
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
170,000đ
Tướng: 25
Trang phục: 18
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
170,000đ
murad siêu việt
Tướng: 36
Trang phục: 35
Đá quý: Không
Rank: Kim Cương
300,000đ
Tướng: 45
Trang phục: 54
Đá quý: Không
Rank: Tinh Anh
500,000đ
murad siêu việt
Tướng: 35
Trang phục: 41
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
350,000đ
Tướng: 37
Trang phục: 36
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
320,000đ
Tướng: 29
Trang phục: 31
Đá quý: Không
Rank: Kim Cương
200,000đ
Tướng: 35
Trang phục: 38
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
320,000đ
Tướng: 38
Trang phục: 46
Đá quý: Không
Rank: Kim Cương
350,000đ
Tướng: 46
Trang phục: 53
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
500,000đ
Tướng: 40
Trang phục: 44
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
400,000đ
Tướng: 26
Trang phục: 11
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
120,000đ
murad siêu việt
Tướng: 36
Trang phục: 33
Đá quý: Không
Rank: Kim Cương
300,000đ
Tướng: 34
Trang phục: 16
Đá quý: Không
Rank: Vàng
200,000đ