Tất cả
Tướng: 47
Trang phục: 52
Đá quý: Không
Rank: Kim Cương
500,000đ
Tướng: 42
Trang phục: 45
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
450,000đ
Tướng: 24
Trang phục: 14
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
120,000đ
Tướng: 24
Trang phục: 26
Đá quý: Không
Rank: Kim Cương
150,000đ
dư 1 đá quý
Tướng: 40
Trang phục: 56
Đá quý:
Rank: Tinh Anh
450,000đ
Tướng: 31
Trang phục: 24
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
220,000đ
Tướng: 38
Trang phục: 43
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
350,000đ
Tướng: 39
Trang phục: 34
Đá quý: Không
Rank: Kim Cương
350,000đ
Tướng: 24
Trang phục: 10
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
120,000đ
Tướng: 24
Trang phục: 23
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
150,000đ
cao thủ 30 sao
Tướng: 42
Trang phục: 39
Đá quý: Không
Rank: Cao Thủ
600,000đ
Tướng: 47
Trang phục: 57
Đá quý: Không
Rank: Kim Cương
550,000đ