SỰ KIỆN SIÊU HOT

VÒNG QUAY SKIN SIÊU VIP 50K

Số lượt quay: 98,201

ĐẠI TIỆC QUÂN HUY 50K

Số lượt quay: 98,608

Số lượt quay: 72,980

RƯƠNG CHIẾN THẦN MUAY THÁI 50K

Số Rương: 10,042

Đã bán: 9,444

RƯƠNG SKIN TRANG PHỤC 20K

Số Rương: 9,957

Đã bán: 9,968

RƯƠNG SKIN SIÊU VIỆT 30K

Số Rương: 9,319

Đã bán: 9,334

Rương Bí Ẩn 20K

Số Rương: 10,780

Đã bán: 10,537

Số lượt quay: 76,172

Số lượt quay: 85,071

Số lượt quay: 138,980

DANH MỤC GAME LIÊN QUÂN

Số tài khoản: 42,691

Mới update

Liên Quân Mobile

Số tài khoản: 96,092

Đã bán: 92,777

Liên Quân Nick Vip

Số tài khoản: 87,674

Đã bán: 85,779

Hòm Quân Huy

Số tài khoản: 96,494

Đã bán: 93,612

Bán Quân Huy

Đã mua: 76,896

Thử Vận May Liên Quân 9K

Số tài khoản: 89,700

Đã bán: 86,204

Thử Vận May Liên Quân 20k

Số tài khoản: 114,494

Đã bán: 111,325

Thử Vận May Liên Quân 50k

Số tài khoản: 102,891

Đã bán: 100,666

Thử Vận May Liên Quân 100k

Số tài khoản: 93,076

Đã bán: 91,097

Thử Vận May Liên Quân 200k

Số tài khoản: 89,700

Đã bán: 87,255

Thử Vận May Liên Quân 300k

Số tài khoản: 88,270

Đã bán: 86,382

Thử Vận May Liên Quân 500K

Số tài khoản: 88,162

Đã bán: 86,285

DANH MỤC GAME FREE FIRE

XẠ THỦ 50K

Số lượt quay: 9,069

VÒNG QUAY TRI ÂN 9K

Số lượt quay: 98,410

VÒNG QUAY MÙA HÈ 20K

Số lượt quay: 98,118

Nick Free Frie

Số tài khoản: 89,227

Đã bán: 95,994

Hòm Kim Cương

Số tài khoản: 89,291

Đã bán: 96,956

Thử Vận May Free Fire 70K

Số tài khoản: 88,347

Đã bán: 96,089

Thử Vận May Free Fire 100K

Số tài khoản: 88,520

Đã bán: 96,068

Thử Vận May Free Fire 200k

Số tài khoản: 88,016

Đã bán: 95,859

DANH MỤC ACC GAME

Số tài khoản: 71,331

Mới update

Số tài khoản: 77,131

Mới update

Số tài khoản: 82,091

Mới update